TREBA SA OZVAŤ!

Povedz aj ty STOP ŠIKANE!

KTO SME? 

GOLDEN TIME

          

Sme mladý, dynamický kolektív dievčat, zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Rozhodli sme sa riešiť problém, ktorý je morom dnešnej doby - ŠIKANU. Minuloročné prieskumy, ktoré robilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, uvádzajú, že až 56 % žiakov v základných školách sa stretáva so šikanou. Rozhodli sme sa, že s tým ideme niečo urobiť!

Chceme žiakov podporiť v tom, aby sa nebáli hovoriť o šikanovaní. Nie je to žalovanie na nepríjemného spolužiaka. Je to zhadzovanie ľudskej dôstojnosti! Najhoršie je ostať ticho! To vôbec nepomáha! A preto "TREBA SA OZVAŤ!"

"TREBA SA OZVAŤ!" je názov interaktívneho worskshopu, na ktorom žiakom základných a stredných škôl prinášame novú nádej a pocit, že tu nikdy nie sú sami!

Táto webová stránka funguje ako forma pomoci pre obete šikany. Žiaci tu môžu písať o svojich problémoch s ktorými sa stretávajú na pôde svojej školy a my im spätne budeme pomáhať.